Sunday, December 11, 2016

Yorum yok

bilgi yarışması embet kodu Sitenize bilgi yarismasi ekleyin, siteniz icin bilgi yarismasi oyunu.

nasıl kullanılır?

önizleme

                                                                           


<table align="center" bgcolor="FFFFFF" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 396px; width: 500px;"> <tbody> <tr> <td colspan="2" height="350" valign="bottom"><div align="center"> <object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" height="346" width="495"> <param name="movie" value="http://www.birmilyon.com/z/z1.swf?adid=1144"> <param name="menü" value="false"><param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#ffffff"> <embed src="http://www.birmilyon.com/z/z1.swf?adid=1144" menu="false" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="495" height="346" align="middle" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></object> </div> </td> </tr> <tr> <td height="46" width="129"><div align="center"> </div> </td> </tr> </tbody></table>

0 yorum:

Post a Comment